Kjell Nyborg kallet som professor

Styret ved Norges Handelshøyskole (NHH) vedtok torsdag 3. februar å kalle Kjell G. Nyborg til et nytt professorat i finansiell økonomi. Professoratet er finansiert av DnB NOR.

NHH-styret besluttet enstemmig å tilsette Nyborg uten utlysning til det nyopprettede professoratet. Kjell Nyborg kommer til NHH fra Anderson School of Management ved University of California Los Angeles. Han har i mange år vært ansatt ved London Business School, og er en internasjonalt velrenommert forsker i finansiell økonomi med viktige teoretiske og empiriske publikasjoner.

- Hjertelig velkommen
- DnB NOR har som en bærende ide å bidra til å styrke norsk næringslivs konkurranseevne. Derfor er det viktig å stimulere til økt innovasjonsarbeid og styrket kompetansebase i landet, sier konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR.

- NHH er en høyskole som DnB NOR har et nært forhold til, og det er en glede å bidra med gaveprofessoratet slik at kompetansebyggingen innenfor den norske finansnæringen fortsetter. Vi ønsker professor Nyborg hjertelig velkommen, sier Aaser.

Gledelig samarbeid med DnB NOR
- Ansettelsen av Kjell G. Nyborg som professor i finansiell økonomi gjør oss i stand til å forsterke NHH på et viktig fagområde. Det er gledelig å kunne utvide staben med en slik internasjonalt anerkjent kapasitet, sier rektor Per Ivar Gjærum.

DNB NOR er en stor avtaker av kandidater fra Norges Handelshøyskole.
- Gjennom denne fem-årige avtalen viser DNB NOR at de også ønsker å være med på å utvikle fagstaben ved NHH ved å bidra til et viktig fagområde, fortsetter Gjærum.

Internasjonalt anerkjent forsker
Kjell G. Nyborg er i dag visiting associate professor i finans ved UCLA Anderson School of Management. Han har tidligere vært ansatt ved London Business School og visiting economist ved European Central Bank. Han har sin utdanning fra University of Chicago og doktorgrad fra Graduate School of Business ved Stanford University.

Publikasjonene til Kjell G. Nyborg omhandler tema som konvertible obligasjoner, kapitalstruktur og konkurs. De siste årene har hovedfokus i hans forskning vært om flerenhets auksjoner i finansmarkeder, spesiellt auksjoner av sentralbankreserver og verdipapirer som for eksempel statsobligasjoner. Han har publisert bredt i ledende økonomi- og finansjournaler som Journal of Political Economy, Journal of Financial Economics og Review of Financial Studies. Han har også publisert flere praksis-orienterte artikler i bl. a. Financial Times og Financial Management.

Professor Nyborg er fellow av Centre for Economic Policy Research (CEPR) som er et europeisk forskningsorgan innenfor økonomi og finans. Nyborg har óg vært konsulent på en rekke områder for flere finansinstitusjoner. Han har videre undervist i bedriftsfinansiering og andre emner på MBA- og doktorgradsnivå så vel som i bedriftsinterne program.

03.03.05 - Revidert utgave av pressemelding 03.02.05

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive