Jacques Drèze til årets Karl Borch-forelesning

Mandag 8. juni 2009 arrangeres den åttende forelesningen til minne om professor Karl Borch ved Norges Handelshøyskole (NHH). Foreleser er den kjente europeiske forskeren Jacques Drèze.

12.06.2009 - Red.


Jacques Drèze, som er professor emeritus ved Université Catholique de Louvain, er en av verdens ledende økonomer.

Til sin Karl Borch Forelesning for 2009 har han valgt temaet "When Borch's Theorem does not apply: Some key implications of market incompleteness, with policy relevance today".

Professor Drèze har gjort en banebrytende innsats innen et bredt spekter av økonomisk teori, som har åpnet for ny forskning innen ulike områder. Han er spesielt kjent for sine bidrag innen generell likevekt med vekt på usikkerhet, prisdannelse i "betingede" markeder, beslutningsteori, spillteori, økonometri (spesielt Bayesiansk), makroøkonomi og økonomisk policy.

Drèze har vært president i Econometric Society, European Economic Association og International Economic Association, foruten co-editor for Econometrica. Han ble utnevnt som æresdoktor ved NHH i 1986.


Karl Borch Lecture

Karl Borch var professor ved NHH mellom 1963 og 1986, og er regnet som en av grunnleggerne av Economics of Uncertainty, med en lang rekke betydningsfulle bidrag publisert i ledende vitenskapelige tidsskrifter og bøker.

Tanken bak Karl Borch Lecture er å holde en årlig gjesteforelesning om et aktuelt forskningstema for vitenskapelig stab, studenter og andre interesserte.

Forelesningsrekken startet opp i 2002 med professor Bengt Holmström fra Massachusetts Institute of Technology. I fjor holdt professor Mark Rubinstein fra University of California, Berkeley, Borch-forelesningen.

Tid og sted: Mandag 8. juni kl. 12.15-13.45 i Karl Borchs Auditorium.

Kontaktperson: Knut K. Aase, tlf. 55 95 92 49, e-post Knut.Aase@nhh.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive