Invitasjon til lanseringskonferanse

Den nye europeiske mastergraden CEMS Master in International Management (CEMS MIM) skal lanseres simultant i 17 land tirsdag 22. oktober. Pressen er velkommen til arrangementet på NHH!

I forbindelse med lanseringen har NHH invitert gjester fra CEMS- bedrifter, lokalt næringsliv, norske utdanningsinstitusjoner, studenter, alumni, og fagpersonale til mottagelse med bevertning. Statssekretær Christine B. Meyer og representanter fra Statoil og Telenor blir blant innlederne på arrangementet, hvor fokus blir satt på internasjonal utdanning og internasjonalt arbeidsmarked.

Program for lanseringen:

• Mottakelse med bevertning i personalkantinen kl 1615.Velkomst ved rektor Per Ivar Gjærum.

• EU-kommisjonær Viviane Reding og CEMS-president Werner Delfmann
forestår den offisielle lanseringen av den nye europeisk lederutdanningen på masternivå: CEMS Master in International Management (CEMS MIM). Lanseringen skjer via videooverføring simultant ved alle de 17 handelshøyskolene som er medlemmer i CEMS.

• Betydningen av internasjonal utdanning i dagens arbeidsmarked.
Inviterte gjester fra næringslivet og forskere, deriblant statssekretær Christine B. Meyer og representanter fra Statoil og Telenor, vil holde korte foredrag og personlige refleksjoner om temaet internasjonal utdanning og internasjonalt arbeidsmarked.

• Videokonferanse med deltagelse fra Erasmus University Rotterdam,
ESADE Barcelona, NHH og Universität zu Köln.

Dato: Tirsdag 22. oktober
Tid: Kl. 16.15 - 19.30
Sted: Personalkantinen

Påmelding snarest på e-post: int.stud@nhh.no eller tlf. 55 95 93 00


Community of European Management Schools (CEMS) består av de 17 ledende handelshøyskolene i Europa og 54 bedriftspartnere. Gjennom CEMS kan studentene få en ekstra europeisk dimensjon til sin økonomiutdanning for å sikre nødvendig tilpasning til et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked.

For å oppnå graden CEMS Master in International Management (CEMS MIM) gjennomfører studentene en europeisk lederutdanning på masternivå som består av en internasjonal spesialisering, studentutveksling, praktikantopphold i utlandet og språkkompetanse i to fremmedspråk. CEMS-MIM kan betraktes som en europeisk motvekt til amerikanske MBA-grader. Kandidatene får også tildelt sine respektive nasjonale grader, som siviløkonom, Master of Science, Diplom-Kaufmann, Lizentiat og så videre.

Hedersbevisning fra EU til CEMS-nettverket
EU-kommisjonen har foretatt en rangering av ulike masterprogrammer i Europa, og CEMS-nettverket i økonomifag er valgt ut som et av “best practice” eksemplene som skal danne mønster for etablering av fremtidig samarbeid i Europa. CEMS-nettverket vil også ha en sentral plass i EUs fremtidige planer om utvidelse av utdanningssamarbeid til andre deler av verden.


For mer informasjon:
Tor Aase Johannessen, Academic Director CEMS Programme/MIB Programme
e-post: tor.johannessen@nhh.no | Tlf: 55 95 93 04 | Mob: 906 14 722

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive