PM: Internasjonalisering av norsk næringsliv

Fra FIBE 2007. Fra venstre Finn Kydland, Thore Johnsen, B espen Ecbo og Per Ivar Gjærum.

Internasjonalisering av norsk næringsliv er tema for FIBE O8- konferansen på NHH 3. og 4. januar 2008. Stern-professor Susan Douglas og Victor Norman er blant innlederne.

19.12.2007 - Redaksjonen


Future Directions and Challenges in Global Marketing Strategy er tema for Susan Douglas' åpningsforedrag. Douglas har vunnet flere forskningspriser og regnes som en internasjonal autoritet på markedsføring.

Susan Douglas mener land som India, Brasil og Øst Europa, blir de viktigste vekstområdene for internasjonalt næringsliv i årene fremover. Nøkkelen til suksess i disse voksende markedene, er å satse på flere forbrukergrupper, ikke bare de kjøpesterke rike, mener Douglas.

En NHH-forskergruppe med Victor Norman i spissen, la i 2007 fram to rapporter om Norges økonomiske utvikling i lys av en mer globalisert økonomi. FIBE-foredraget Kina og India - utfordringer og muligheter for norske bedrifter bygger videre på dette.

Andre glimt fra fellesprogrammet:
Å gjøre en liten bedrift til et multinasjonalt selskap
Forlegger Arno Vigmostad, Fagbokforlaget
Telenors internasjonale forskningsengasjement - kilde til kunnskap og konkurransekraft
Produktdirektør Berit Svendsen, Telenor Norge
Organisering og styring av relasjoner over landegrenser
Professor Gabriel R. G. Benito, Hanselshøyskolen BI

Det blir også parallelle sesjoner med korte presentasjoner av forskning, for eksempel:

Råvarekvalitet i utdanningen av økonomer ved norske læresteder. En empirisk analyse av studentopptaket 2007.
Ole Gjølberg og Kolbjørn Kristoffersen (UMB)
Hvordan bør en god leder være? Ulike oppfatninger hos yngre og eldre
Erik Døving, Fred Strønen og Beate Elstad (HIO)
Stimulerer SkatteFUNN-ordningen til økte FoU-investeringer? Torbjørn Hægeland (SSB) og Jarle Møen (NHH)

Fullstendig program finnes her: http://mora.rente.nhh.no/conferences/fibe/

Programstart: Torsdag 3. januar klokken 10.00.
Sted: Hovedbygget, NHH

FIBE arrangeres i 2008 for 25. gang og er etablert det viktigste møtestedet for forskere innen de bedriftsøkonomiske fagområdene i Norge. Formålet med konferansen er å styrke og stimulere forskning, samt å videreutvikle nettverk mellom forskere fra ulike undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

Mer informasjon:
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo 55 95 9661/ 915 99 661 kristin.mo@nhh.no
Leder av programkomiteen Professor Anna Mette Fuglseth, 55 95 92 45/ 92621 123


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive