Internasjonal konferanse om "Corporate Governance" ved NHH

NHH er vert for CEMS Carnegie Bosch Institute (CBI)-konferansen ”Corporate
Governance: New Twists to an Old Story” 13. juni 2003 på Norges Handelshøyskole.

CEMS - Community of European Management Scchools - er et nettverk av ledende europeiske handelshøyskoler, hvor NHH har vært medlem siden 1992.

Når CEMS-CBI konferansen samler forskere og næringslivssledere for å diskutere temaet corporate governance, skjer det i en tid hvor gamle sannheter ikke lenger holder. Kollapsene i Enron og WorldCom skadet ikke bare aksjonærer og ansatte, men gjorde det vanskelig å se på det amerikanske systemet for corporate governance som et ideal for resten av verden.

Debatten går nå om hvordan man kan regulere balansen mellom ledere,
styremedlemmer, investorer og ansatte. I Amerika ser vi endring i retning av at makten dreies bort fra administrerende direktør.

I Europa har man tatt til orde for at amerikanere kunne lære av dem når det gjelder å unngå overkonsentrasjon av makt på toppen. For eksempel er tyske selskaper forpliktet ved lov til å ha egne ”supervisory boards”. Men ingen systemer garanterer mot skandaler - uansett hvor mange lover og regler man har. Forretningsetikk er påkrevd, ikke bare på bedriftsnivå, men også hos enkeltindivider.

13. juni tar CEMS-CBI-konferansen blant annet opp disse temaene:
- Institusjonell vs. industrielt eierskap
- Myndighetene og regulatorenes rolle
- Organiseringen og ”modus operandi” til styret
- Regnskapsregler og håndheving av disse
- Framtiden til revisjonsbransjen
- Lederkompensasjon

Bekreftede foredragsholdere inkluderer:
- Katherine Schipper, Financial Accounting Standards Board
- John Plender, ekspertkommentator Financial Times
- Claes Dahlbäck, adm.dir. INVESTOR AB
- Knut Kjær, Norges Bank
- B. Espen Eckbo, Tuck School of Business
- Didier Vuchot, KORN/FERRY

For mer informasjon, kontaktpersoner:

Thore.johnsen@nhh.no, 55 95 92 91/ 970 19 567
froystein.gjesdal@nhh.no, 55 95 93 16
tor.johannessen@nhh.no, 55 95 93 04

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive