Internasjonale studenter strømmer til NHH

Flere internasjonale studenter enn noensinne har begynt på Norges Handelshøyskole (NHH) i høst. Nærmere 150 studenter ble immatrikulert og for første gang har NHH flere innreisende enn utreisende studenter.

Ingen andre universiteter eller høyskoler i Norge kan vise til en så internasjonal studentmasse som NHH. Hele 20 prosent av høstens nye studenter er fra utlandet. De siste fem årene har det vært en økning på 50 prosent.
- Vi var tidlig ute med å internasjonalisere studiene våre, noe vi for fulle ser resultatene av i dag, forteller John Andersen, leder for internasjonalt kontor ved NHH. I dag tilbyr NHH årlig over 45 mastergradskurs på engelsk. NHH har også et toårig Masterprogram i International Business hvor all undervisning foregår på engelsk.

Fra 22 land
Historien startet i 1984 da NHH innledet et utvekslingssamarbeid med Handelshøgskolan i Stockholm. I dag teller samarbeidet mer enn 100 utdanningsinstitusjoner verden over. Årets studenter kommer fra 22 nasjoner, deriblant Kina, USA, Libanon, Peru, New Zealand, Japan og en rekke europeiske land.

I kommende studieår vil NHH for første gang ha flere innkommende enn utreisende studenter. Den økende populariteten skyldes flere forhold, tror Andersen.
- Som eneste norske høyskole er vi medlem i CEMS, et europeisk nettverk av økonomisk-administrative høyskoler. CEMS er et kvalitetstegn som trekker mange dyktige europeiske studenter til høyskolen.

- NHH har også fått et rykte for å ta seg ta godt vare på de utenlandske studentene. Alle nyankomne blir hentet på flyplassen, blir guidet frem til hybel og får sin egen fadder som viser vei i studentmiljøet, sier Andersen.

I særklasse
Selv om det i år er satt ny rekord i antall innreisende studenter, betyr det ikke at de norske studentene har blitt mindre mobile. Om lag halvparten av alle kandidatene som uteksamineres fra NHH har vært ett semester i utlandet, et unikt tall i norsk sammenheng.

--------------------------------------


For mer informasjon:

Leder for internasjonalt kontor; John Andersen tlf. 5595 9220/907 94113
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo 5595 9661/ 915 99661

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Kristin Risvand Mo


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive