Høyere opptakskrav på siviløkonomutdanningen

I dag klokken 12 offentliggjøres de offisielle søkerstatistikkene og poenggrensene fra Samordna opptak. Det er i år svært vanskelig å komme inn på den femårige siviløkonomutdanningen (bachelor + master) ved Norges Handelshøyskole. Opptakskravene har steget til det høyeste nivået på fem år, noe som blant annet kan skyldes den rekordhøye søkningen.

21.07.2008 - Red.


I ordinær kvote måtte søkere i år ha 60,0 poeng for å få tilbud om plass ved NHH. Dette er en oppgang på 1,3 poeng i forhold til i fjor. I primærvitnemålskvoten, hvor søkere under 21 år med et såkalt primærvitnemål konkurrerer, endte kravet på 58,2 poeng - en økning på 0,7 poeng.

Fullstendig statistikk fra Samordna opptak finner du her .
Se også tidligere Paraply-sak om årets søkertall:


- Dette er svært gode tall for NHH, sier rektor Jan I. Haaland. - NHH opprettholder sin sterke posisjon og får meget godt kvalifiserte og flinke studenter.

Andelen kvinner blant de som i disse dager får tilbud om studieplass ved NHH, når dessverre ikke helt opp til fjorårets rekordnotering. Med en tilbudsandel på 40,6 prosent ser det likevel ut som om vi også i år kan få en kvinneandel på over 40 prosent blant de nye studentene.

NHH vil derfor fortsette sitt målrettede arbeid for å bedre kjønnsbalansen.

Les mer om Jentedagen 2008.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive