Høyaktuelt om kapitalforvaltning, USA og Eurokrise

Kapitalforvaltning og innsikter fra den pågående finanskrisen er tema for Jan Mossin Symposium på NHH 23. august 2011. Victor Norman holder innlegg om Eurokrisen mens storforvalter Cliff Asness tar opp den dagsaktuelle finansuroen og gjeldskrisen i USA.

17.08.2011 - Redaksjonen


På symposiet møtes finansmiljøet i Norge og vel ansette forskere og aktører fra det internasjonale finansmiljøet. Foredragsholdere er:

Professor John Campbell, Harvard University
Professor Andrew W. Lo, MIT Sloan School of Management
Professor Cliff Asness, Managing and Founding Principal, AQR Capital Management
Professor Victor Norman, NHH

Jan Mossin Symposium arrangeres for å hedre professor Jan Mossins fremragende forskningsinnsats. Mossin, som døde i 1987, var sentral i oppbyggingen av NHH som internasjonal forskningsinstitusjon og er internasjonalt anerkjent for sine bidrag til kapitalverdimodellen. Symposiet inngår også i NHHs 75-års jubileumsfeiring.

Asset Management - Insights from the financial crisis
Dag: Tirsdag 23. August 2011
Sted: Aud. Dag Coward, hovedbygget NHH
Tid: 13.00-17.00

Se fullstendig program og mer informasjon om foredragsholderne på konferansens nettsider.

Påmelding innen onsdag 17. august til presse@nhh.no

Mer informasjon:
Professor Thore Johnsen, mobil 970 19 567, e-post: thore.johnsen@nhh.no
Mediekontakt Kristin Risvand Mo, mobil 915 99 661, e-post kristin.mo@nhh.no
Informasjonssjef Asle Haukaas, mobil: 920 80 877, e-post: asle.haukaas@nhh.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive