Historisk milliongave til NHH

Kristian Gerhard Jebsen Senteret (Illustrasjon: Fortunen arkitekter)

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gir 24 millioner kroner til NHH. Det er den største enkeltgaven til en norsk økonomisk utdanningsinstitusjon noensinne. Dermed sikres finansieringen av et nytt høyteknologisk læringssenter på NHH, Kristian Gerhard Jebsen-senteret.

20.12.2012 - Red.


Senteret skal etableres ved å bygge om deler av auditorium Dag Coward. Arealet blir på ca. 600 m2 og skal inneholde et spesialdesignet auditorium, grupperom, arbeidsplasser og vrimlearealer, alt med topp moderne teknologisk utstyr.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har som mål å bidra til å realisere prosjekter på et høyt internasjonalt nivå.

- Vi har satset tungt innen medisinsk forskning og er også engasjert med støtte til flere viktige kulturtiltak. Nå var vi på jakt etter et prosjekt innen høyere utdanning der vi kunne gjøre en forskjell, sier styreleder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Hans Petter Jebsen.

NHH hadde på sin side en plan om å etablere et avansert lærings- og konferansesenter, men manglet finansiering. Med gaven på 24 millioner tar NHH ett viktig steg mot å realisere visjonen om å være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse.

- Dette er en gave vi setter usedvanlig stor pris på. NHH har høye ambisjoner og skal vi innfri disse, må vi være helt i front på alle områder. Senteret vil gi oss fysiske fasiliteter som gjør at vi er på linje med de internasjonale institusjonene i toppsjiktet, sier rektor Jan I. Haaland ved NHH.

- Sammen med nybygget som åpner høsten 2013, vil senteret bidra til at NHH får fullverdige undervisningslokaliteter på alle utdanningsnivå, fra bachelor til PhD.

Totalkostnad er beregnet til 34 millioner kroner. Fire millioner fra stiftelsen er øremerket investeringer i topp moderne undervisningsteknologi.

- Vi håper gaven kan bidra til å løfte det internasjonale tilsnittet i NHHs forskning og undervisning. Målet er at senteret skal være en høyteknologisk arena, og tilby en virtuell forelesningssal som kan gjøre det enklere å tiltrekke seg attraktive internasjonale forskere, enten det er til gjesteforelesninger eller som opponenter til doktorgradsarbeider, sier Jebsen.

Kristian Gerhard Jebsen-senteret har byggestart i januar 2013 og skal etter planen stå klart i september i 2013.

Fakta:
Kristian Gerhard Jebsen-senteret er på 642 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. Senteret skal bestå av et spesialdesignet auditorium, grupperom, bibliotek og fellesarealer til læring, gruppearbeid og mottakelser. NHH satser sterkt på ny undervisningsteknologi i senteret, som skal fungere som en arena for undervisningsmessig eksperimentering og utvikling av nye pedagogiske opplegg. Senteret realiseres gjennom en ombygging av eksisterende bygningsmasse, og plasseres i nær tilknytning til nybygget. Lokalene skal brukes til undervisning i erfaringsbaserte mastergrader (executive MBA), bedriftsinterne lederutviklingstilbud, bedriftsorienterte forskerseminarer, forskerskole og disputaser.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen ble etablert i 2009 og hadde ved årsskiftet 2011/2012 en kapital på 964 mill. kroner. Stiftelsen har til nå gjort tildelingsvedtak for til sammen 238,7 millioner kroner. Støtten til forskning har i hovedsak vært gitt til større prosjekter innenfor henholdsvis medisinsk forskning og maritim/marint rettet forskning. Stiftelsen vedtok høsten 2011 sin første kultursatsing. Fellesnevner for stiftelsens engasjement er en målsetning om å bidra til å realisere prosjekter på internasjonalt toppnivå.

Donasjoner: Gaven med utgangspunkt i Kristian Gerhard Jebsens internasjonale næringsvirksomhet føyer seg inn i en lang bergensk tradisjon. Historisk sett har donasjoner og initiativ fra Bergens næringsliv vært svært viktig for å utvikle de høyere utdanningsinstitusjonene lokalt. Etableringen av NHH i 1936 er ett nærliggende eksempel. Et annet eksempel er byggingen av Universitetsbiblioteket i Bergen som var basert på donasjon fra J.L. Mowinckels rederi i 1961.

Kontaktinformasjon:
Kåre Rommetveit, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, tlf. 908 57 399
Rektor Jan I. Haaland, tlf. 55 95 92 17/957 96 865
Konstituert kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo, tlf. 55 95 96 61/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive