Heyerdahl til styret ved NHH

Jens P. Heyerdahl d.y. i Orkla og prosjektdirektør Marit Reutz i Telenor blir de to nye eksterne representantene i styret ved Norges Handelshøyskole. Det er Utdannings- og forskningsdepartementet som har foretatt oppnevnelsen, i tråd med en innstilling fra NHH. Gerd-Liv Valla og Erik Mamelund fortsetter som eksterne representanter i styret.


På grunn av en endring i universitetsloven vil sammensetningen av styret og dets funksjonstid ved NHH som ved andre institusjoner bli forandret ved årsskiftet. For NHH betyr det at styret vil få følgende endringer:
• Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger får to medlemmer. Tidligere hadde de fem medlemmer.
• Teknisk- og administrativt ansatte får et medlem. Tidligere hadde de to medlemmer.
• Eksterne representanter blir fire. Tidligere var det to eksterne medlemmer.
• Benevnelsen styret erstatter benevnelsen kollegiet.

Dette er det nye styret ved Norges Handelshøyskole:
Rektor, førsteamanuensis Per Ivar Gjærum (styrets leder)
Prorektor, professor Lars Mathiesen
Førsteamanuensis Mette H. Bjørndal
Professor Jan I. Haaland
Driftstekniker Peter Hammer
Student Tom Nerheim
Student Ylva Eline Sjøberg
Jens P. Heyerdahl d.y., Orkla
Direktør Marit Reutz, Telenor Corporate University
Leder Gerd- Liv Valla, Landsorganisasjonen i Norge
Daglig leder Erik Mamelund, Fondsfinans ASA
Styrets funksjonstid er fra 1. januar 2003 til 31. juli 2005. Første møte er 30. januar 2003.

NHH Info. 2003

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive