Haaland rektorkandidat ved NHH

Professor Jan I. Haaland er kandidat til vervet som rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Sammen med ham stiller førsteamanuensis Gunnar E. Christensen som prorektor. Det har ikke meldt seg andre kandidater til rektorvalget som avholdes fredag 29. april.

- Jan I. Haaland nyter ualminnelig bred respekt som forsker, lærer og administrator, og vi er veldig glad for at han er vår rektorkandidat. Valgkomiteen er ikke i tvil om at Jan, med sin erfaring og sitt pågangsmot, er den rette til å lede Høyskolen i neste periode, sier professor Frøystein Gjesdal, leder av valgkomiteen ved NHH.

Gunnar Christensen har også omfattende administrativ erfaring og er kjent for sitt universitetspolitiske engasjement. Han var i mange år leder for Forskerforbundet som organiserer de fleste vitenskapelig ansatte ved Høyskolen.

- Gunnar er en omgjengelig og fleksibel lederskikkelse som virkelig gløder for Høyskolens ve og vel, fortsetter Gjesdal.

- Valgkomiteen mener at Haaland og Christensen vil samarbeide på en utmerket måte og utfylle hverandre både faglig og på andre måter.

Rektorkandidat
Jan I. Haaland, dr.oecon., er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Hans fagfelt er internasjonal økonomi, handel og økonomisk politikk, og hans forskning omfatter også næringspolitikk og økonomisk integrasjon samt teori for flernasjonale selskap og internasjonal mobilitet.

Han underviser og veileder i internasjonal økonomi på alle nivå ved NHH, og har forelest og vært med i doktorgradskomiteer og bedømmelser ved flere universiteter i Norge og utenlands. Han har også undervist ved høyskolens masterprogram i Polen. For tiden veileder han tre doktorgradsstudenter.

Haaland er aktiv i internasjonale forskernettverk, og er bl.a. research fellow ved det anerkjente Centre for Ecoomic Policy Researcr (CEPR) i London.

Haaland har representert de vitenskapelig tilsatte i styret for NHH siden 2002. Tidligere har han blant annet vært instituttstyrer og avdelingsleder på NHH og forskningssjef for Senter for Internasjonale Økonomi og Skipsfart (SIØS) ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

Haaland ble utdannet siviløkonom i 1979 og har også høyere avdelingsgrad og doktorgrad fra NHH. Han har blant annet hatt lengre forskningsopphold i OECD, ved Cambridge University og University of Southampton.

Prorektorkandidat
Gunnar E. Christensen, Ph.D. er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse og programdirektør for høyskolens Executive MBA-program i Global e-Management (GeM).

Hans fagfelt er information management hvor han de siste årene har forsket på forretningsmuligheter og verdiskapning ved elektronisk handel og forretningsdrift.

Christensen har undervist på alle nivåer ved NHH og ved flere universiteter i inn- og utland. Han har vært og er veileder for fire doktorgradskandidater ved NHH og har deltatt i bedømmelse av doktorander ved Universitetet i Bergen og Handelshøjskolen i Århus.

Christensen har vært instituttstyrer, avdelingsleder og styrerepresentant ved NHH. De siste årene har han vært spesielt aktiv i Internasjonalt utvalg ved NHH som leder i 2003-04 og nå som nestleder.

Han har representert høyskolen utad blant annet i styret for den nasjonale bibliotekorganisasjonen BIBSYS. Christensen har doktorgrad fra University of California, Los Angeles (UCLA) og er dessuten utdannet siviløkonom fra NHH.

Kontaktpersoner:
Professor Frøystein Gjesdal, tlf. 55 95 93 16 epost: froystein.gjesdal@nhh.no

Informasjonssjef Asle Haukaas, tlf. 55 95 92 18 / 9208 80 877, epost: asle.haukaas@nhh.no

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive