Haaland ny rektor ved NHH

Jan I. Haaland ble i dag valgt til rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Gunnar E. Christensen ble ny prorektor. Sammen skal de utgjøre NHHs faglige ledelse fra 1. august 2005.

- Vi takker for tilliten som er gitt oss og går til oppgaven med stor ydmykhet, sier Jan I. Haaland etter dagens valgmøte ved NHH.

- Det blir både spennende og utfordrende, og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven.

Gjennomføringen av den nye studiestrukturen, mer tid til forskning og videreutvikling av NHHs internasjonale orientering er blant satsingsområdene til det nye rektoratet.

- NHH er også inne i en krevende opptrappingsfase, med rekruttering av ny fagstab og behov for nybygg som viktige utfordringer, sier Haaland.

Jan I. Haaland er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Hans fagfelt er internasjonal økonomi, handel og økonomisk politikk, og hans forskning omfatter også næringspolitikk og økonomisk integrasjon samt teori for flernasjonale selskap og internasjonal mobilitet.

Den nye rektoren har representert de vitenskapelig tilsatte i styret for NHH siden 2002. Tidligere har han vært instituttstyrer og avdelingsleder på NHH og forskningssjef for Senter for Internasjonale Økonomi og Skipsfart (SIØS) ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

Haaland ble utdannet siviløkonom i 1979 og har høyere avdelingsgrad og doktorgrad fra NHH. Han har hatt lengre forskningsopphold i blant annet OECD, ved Cambridge University og University of Southampton.

Gunnar E. Christensen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse og programdirektør for høyskolens executive MBA-program i Global e-Management (GeM).

Hans fagfelt er information management hvor han de siste årene har forsket på forretningsmuligheter og verdiskapning ved elektronisk handel og forretningsdrift.

Christensen har undervist på alle nivåer ved NHH og ved flere universiteter i inn- og utland.

Den nye prorektoren har vært instituttstyrer, avdelingsleder og styrerepresentant ved NHH. De siste årene har han vært spesielt aktiv i Internasjonalt utvalg ved NHH som leder i 2003-04 og nå som nestleder.

Christensen har doktorgrad fra University of California, Los Angeles (UCLA) og er utdannet siviløkonom fra NHH.

--------------------------------------------------------------------
Priv. til red

Kontaktpersoner:
Professor Jan I. Haaland, tlf. 55 95 92 55 / 95 79 68 65
Førsteamanuensis Gunnar E. Christensen, tlf. 55 95 92 41
Informasjonssjef Asle Haukaas, tlf. 55 95 92 18 / 9208 80 877, epost: asle.haukaas@nhh.no

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive