Gode tider for NHH-kandidater

NHH-kandidatene fra 2005-kullet gikk inn i et brennhett arbeidsmarked. Alle fikk jobb raskt, og for første gang er det IT og tele som lønner høyest. Det viser en fersk arbeidsmarkedsundersøkelse gjort ved NHH.

- Arbeidsledigheten blant kandidatene som gikk ut fra Norges Handelshøyskole (NHH) i fjor vår er null. Alle som har søkt arbeid, har fått arbeid, sier Eivind Drange, førstekonsulent i studieadministrasjonen ved NHH.

Store forskjeller i lønn
Også lønnsmessig kommer NHH-erne svært godt ut. Et halvt år etter siste eksamen er gjennomsnittslønnen på 325 000 kroner, eksklusiv goder og overtid.

Det er kandidater innen IT og tele som kommer best ut, her er en årslønn på 365 000 kroner vanlig. Som nummer to på lønnslisten finner vi transport og shipping, som gir NHH-erne 335 000 kroner i årslønn. På bunn ligger offentlig sektor og revisjon. Her kan en NHH-kandidat regne med å tjene i overkant av 300 000 kroner, sier Drange.

Men ingen lønnsvekst
- Lønnsnivået er omtrent det samme som ved forrige undersøkelse. Dette gjenspeiler ikke de gode tidene på arbeidsmarkedet, men viser at det ikke nødvendigvis er lønn kandidatene går etter når de skal ha sin første jobb, mener Drange.

Det er lønnstaperen revisjon som ansetter flest kandidater. Hele 28 prosent av de som gikk ut i fjor vår jobber nå innen revisjon. Dette er en kraftig oppgang sammenliknet med forrige kull, der bare 16 prosent av kandidatene gikk til revisjon. 20 prosent får jobb innen bank, forsikring og finans, mens 15 prosent jobber som konsulenter. Offentlig sektor sysselsetter om lag 9 prosent av NHH-kandidatene.

Færre søknader
Undersøkelsen viser det studentdrevne Næringslivsutvalget ved NHH spiller en svært viktig rolle når kandidatene er på jobbjakt. Hele 75 prosent av studentene har benyttet bedriftspresentasjonene ved NHH i jobbsøkingsprosessen. Kandidatene trengte heller ikke sende mange søknader. De som gikk ut fra NHH i fjor vår sendte 15 søknader før de fikk jobb. Det er langt færre enn året før, da de måtte sende 22 søknader.

- Jo strammere arbeidsmarked, jo flere søknader må de sende, kommenterer Drange.

Kandidatene ble spurt om hvilke kriterier de la mest vekt på da de søkte jobb. Her skårer arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter høyt. Anbefalinger fra medstudenter har lite å si.

FAKTA:

Norges Handelshøyskole foretar årlig en arbeidsmarkedsundersøkelse blant nyutdannede siviløkonomer. Undersøkelsen for 2005-kullet innebar totalt 185 utsendte spørreskjema, hvorav 123 svarte.

..................................

Mer informasjon: Eivind Drange, tlf. 55 95 96 74. E-post: eivind.drange@nhh.no

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive