Gode opptakstall for NHH

Opptaket til den femårige siviløkonomutdanningen ved NHH er nå klar. Opptaket viser at NHH fortsatt rekrutterer svært flinke studenter og har med god margin de høyeste opptaksgrensene til siviløkonomstudier i Norge.

21.07.2009 - Red.


- Opptaket bekrefter at NHH opprettholder sin sterke posisjon etter flere år med svært gode søkertall, og det er meget gledelig, sier rektor Jan I. Haaland. - Det betyr at vi også dette året kan se frem til å ta imot godt kvalifiserte studenter til studiestart i august.

Siden det er nye regler for poengberegning i år er poenggrensene ikke sammenliknbare med tidligere års grenser. Poenggrensen for opptak i kvoten for førstegangsvitnemål ble 52,7 poeng, mens den i ordinær kvote ble 54,7. På grunn av at det nå er færre tilleggspoeng tilgjengelig i begge kvoter, betyr dette at man fortsatt må ha et svært godt karaktersnitt fra videregående skole for å bli tatt opp til NHH.

NHH har også i år hatt fokus på å sikre høy kvinneandel i studiet. Ved søknadsfristens utløp i april hadde man det tredje høyest antall kvinnelige søkere i NHHs historie. 39,5 prosent av tilbudene om studieplass er gitt til kvinner. Dette tilsier at man med stor grad av sannsynlighet vil nå målsetningen om 40 prosent kvinneandel ved studiestart i august.

Kontaktinfo:
Rektor Jan I. Haaland - jan.haaland@nhh.no - 55 95 92 17
Seniorkonsulent Eivind Drange - eivind.drange@nhh.no - 55 95 96 74 (spørsmål av mer teknisk karakter rundt opptaket)


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive