Glede over nybygg til NHH

Statsminister Jens Stoltenberg har denne helgen bekreftet at Regjeringen sier ja til nybygg på NHH. - Vi er veldig glade for å få det endelige klarsignalet til nybygg for NHH. Dette har vi sett frem til, uttaler rektor Jan I. Haaland.

04.10.2010 - Redaksjonen


Regjeringen godkjente torsdag planene for nybygg på NHH og ga Statsbygg tillatelse til å starte detaljprosjekteringen av nybygget. Bygget vil utvide NHHs bygningsmasse med 13.000 kvadratmeter.

Flytter inn våren 2013

Statsbygg skal bygge og eie den nye bygningsmassen, som er kostnadsberegnet til ca 400 millioner kroner, mens NHH blir leietaker.

- Etter lang tids planlegging og utredning, er det svært gledelig å få den formelle bekreftelsen på at bygget vil bli realisert. Nå kan selve byggeprosessen starte for fullt, bekrefter Haaland. Etter planen skal første spadetak tas i april neste år og hele bygget være i bruk våren 2013.

-Nybygget vil markere den viktigste bygningsmessige utvikling for NHH siden høyskolen flyttet til Sandviken i 1963. Det er derfor et visst historisk sus over byggestart samtidig som NHH feirer sitt 75-årsjubileum i 2011.

Stor betydning

NHH-rektoren understreker at nybygget vil få stor betydning for NHH ved at hele virksomheten samlokaliseres og at høyskolen får moderne og hensiktsmessige lokaler.
- Det betyr nye muligheter for så vel studenter som ansatte. Dette vil bedre vår evne til å møte morgendagens behov for utdanning og forskning.

Ikke større, bare bedre

NHH har økt antallet studenter de siste årene til ca 3.000 som følge av at siviløkonomutdanningen ble utvidet fra fire til fem år med Kvalitetsreformen. Når nybygget står ferdig, vil NHH flytte ut av leide lokaler i Merinobygget av omtrent samme størrelse. Nybygget gir med andre ord ikke NHH større lokaler, men langt bedre lokaler tilpasset høyskolens formål.

-Nye undervisnings- og læringslokaler vil gjøre det lettere å tilpasse undervisningsopplegg til skiftende behov. Det å samle hele NHH-miljøet på ett sted vil bidra til å styrke samarbeid og samhandling på tvers av ulike enheter. Fremtidens behov for kunnskap og kompetanse krever flerfaglige tilnærminger og godt samspill mellom de ulike fagområdene på NHH, sier Haaland.

Fakta om nybygget

Norges Handelshøyskole (NHH) er en statlig vitenskapelig høyskole, opprettet i Bergen i 1936. NHH flyttet til nåværende lokaler i Sandviken i 1963. Har siden 1978 hatt betydelig del av virksomheten i leide lokaler i Merinobygget.

Nybygget blir plassert inntil dagens hovedbygg mot sør i retning Bergen sentrum på NHHs campus i Sandviken. Bygget blir på fire etasjer, med et totalt areal på 13000 kvm. Kostnadsrammen er på ca 400 mill. kroner.

Nybygget skal realiseres gjennom den såkalte kurantbyggordningen med Statsbygg som utbygger og eier, og NHH som leiertaker. Arkitektfirmaet Link Signatur har tegnet nybygget.

Nybygget gir nye fasiliteter for studentene i form av lesesaler, grupperom, nye auditorier og et nytt serveringsareal ute og inne. Tre av NHHs institutter flytter inn i nybygget (Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for strategi og ledelse), i tillegg til deler av administrasjonen. De to andre enhetene i NHH-miljøet - Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og Administrativt Forskningsfond (AFF) - får også plass i bygget.

Se mer informasjon om byggeprosjektet på nhh.no: http://www.nhh.no/no/om-nhh/om-nhh/nybygg-nhh.aspx

Mer informasjon:
Rektor Jan I. Haaland, e-post: jan.haaland@nhh.no; tlf. 55 95 92 17/957 96 865
Informasjonssjef Asle Haukaas, e-post: asle.haukaas@nhh.no, tlf. 55 95 92 18/920 80 877


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive