Forskningspris til ung forsker

Helge A. Nordahl (31) har fått Cappelens Akademisk Forlags fagpris for fremragende forskningsartikkel. Nordahl, som er doktorgradsstudent ved Norges Handelshøyskole, fikk prisen for et arbeid om livsforsikring og pensjonsavtaler.

Et typisk trekk ved de fleste livsforsikrings- og pensjonsavtaler er at de har en innlåsingseffekt, slik at kundene må være i det samme selskapet gjennom hele avtaleperioden, det koster uforholdsmessig mye å avbryte en kontrakt.

I Norge har myndighetene innført muligheten til å bytte selskap, slik at en får med seg verdien av avtalen mot å betale en liten avgift.

Helge A. Nordahl analyserer verdien av muligheten til å avbryte en kontrakt og å bytte selskap. Komiteen uttaler at arbeidet er gjennomført på en meget solid og innsiktsfull måte og sier videre at "forfatteren får en hel del interessante resultater og forbedrer tidligere tilnærminger, samt gir samtidig myndighetene innblikk i hva de bør legge vekt på i sin fremtidige styring"

Helge A. Nordahl er ansatt ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Prisutdelingen skjedde i forbindelse med den årlige fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) hvor mer enn 200 forskere deltok. Prisen, som er på 20 000 kroner, deles ut årlig og går til forskere under 35 år.

Mer informasjon:
Helge Nordahl tlf.
55 95 96 70/916 06 449
Mediekontakt NHH, Kristin Beate Risvand Mo, tlf. 55 95 9661/915 99661

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive