Forbrukervalg og alternativer

Mark Pasquine disputerer for doktorgraden 19. desember 2011 med avhandlingen Now you see me, now you don't? Effects of choice set configuration in complex choice tasks

14.12.2011 - Redaksjonen


Forskning har vist at konsumenters valg av produkter påvirkes av hvilke alternativer som er tilgjengelige. For eksempel øker sannsynligheten for at forbrukeren velger et bestemt produkt når et lignende, men klart dårligere alternativ, presenteres sammen med to produkter som forbrukeren vurderer å kjøpe.

Den eksisterende forskningen på slike sammenhenger har imidlertid vært begrenset til situasjoner der forbrukerne kan velge mellom to eller tre alternativer.

Mark Pasquine dokumenterer i sin avhandling at effektene eksisterer også når forbrukerne blir bedt om å velge blant betydelig flere enn tre alternativer. Dette er testet i fem ulike eksperimenter.

Resultatene viser at konsumenters valg av produkter kan bli påvirket av tilstedeværelsen av irrelevante alternativer som ligner, men er dårligere. Videre viser det seg at konsumenters valg av produkter kan påvirkes av om lignende, men dårligere - for eksempel dyrere - alternativer er tilstede, selv om de ikke vil velge alternativene som inngår i denne sammenhengen.

Mark Pasquine (f. 1974) er fra USA. Han har en bachelorgrad i statensvitenskap fra Rutgers University og er utdannet MBA ved Babson College. Han har tidligere arbeidet innen reklamebransjen og er nå ansatt ved Høgskolen i Ålesund.

Veileder:
Professor Einar Breivik, NHH
Professor Roy D. Howell, Texas Tech University

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, mandag 19. desember 2011.
Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 13.15.

Tema for prøveforelesning:

The study of context effects in consumer decision making: theories, approaches and contributions

Mer informasjon:

Mark Pasquine, mapa@hials.no, tlf. 70 16 15 21
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 96 61/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive