Fire nye professorer på NHH

Øystein Thøgersen, Øivind Anti Nilsen, Fred Schroyen og Frode Steen er nye professorer på Institutt for samfunnsøkonomi. Alle har fått personlig opprykk til professor etter kompetanse.

Øystein Thøgersen ble tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi i 1999. Doktorgraden avla han ved NHH i 1995. I 2004 ble han av regjeringen oppnevnt til styremedlem i Norges Banks hovedstyre. Han har tidligere også vært medlem av Finansdepartementets rådgivende utvalg for bruk av økonomiske modeller, og han har i perioder vært rådgiver for norske meglerhus. Thøgersen forsker på blant annet rente- og pengepolitikk, finanspolitikk, pensjonssystemer og folketrygd, konjunkturanalyse, petroleumsformue og -fond og internasjonal makroøkonomi.

Fred Schroyen ble tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi i 1997. Schroyen er født i Antwerpen i Belgia og kom til NHH i 1996 på et "Marie Curie Post.doc"-stipend. Han tok doktorgraden ved Catholic University of Leuven i Belgia og har ellers sin utdannelse fra Belgia og fra London School of Economics. Hans akademiske spesialfelt er offentlig økonomi, incentivteori og helseøkonomi.

Øivind Anti Nilsen kom som førsteamanuensis fra Universitetet i Bergen til NHH 1. mai 2004. Han tok doktorgraden ved NHH i 1998. I tillegg til økonomiutdannelsen er han også utdannet sivilingeniør ved NTH. Nilsen forsker spesielt på arbeidsmarkedsøkonomi, bedrifters omstillinger, investering og etterspørsel etter arbeidskraft.

Frode Steen har jobbet i NHH-miljøet siden 1990. Han begynte som forskingsassistent ved SNF (tidl. SAF) og i 1999 ble han førsteamanuensis ved Institutt ved samfunnsøkonomi og seniorforsker ved SNF. Han avla doktorgraden ved NHH i 1995, og har et hovedfag i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsområder er blant annet økonometri, empirisk næringsøkonomi, konkurranseanalyse og luftfartsøkonomi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

For mer informasjon:

Mediekontakt Kristin Risvand Mo, tlf 55 95 96 61, mobil 915 99 661

Informasjonssjef Asle Haukaas, tlf 55 95 92 18, mobil 92 08 08 77

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Stig Nøra


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive