Fikk ærespriser for fremragende forskning

Professor Kjell Gunnar Salvanes og førsteamanuensis Alexander W. Cappelen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er tildelt ærespriser for fremragende forskning. Utdelingen skjedde under markeringen av NHHs 70-års jubileum i dag.

Mens Salvanes fikk NHHs ærespris for fremragende forskning, ble Alexander W. Cappelen hedret med Ingvar Wedervangs forskningspris til en yngre forsker. Begge økonomene har markert seg sterkt innen side fagfelt de siste årene, med mange og solide forskningsbidrag i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Imponerende liste
- Kjell Gunnar Salvanes er en empirisk orientert økonom som utmerker seg ved sitt grundige arbeid med data og bruken av avanserte økonometriske metoder. Således må den imponerende listen av publikasjoner de siste årene sees på som et resultat av en langsiktig og målrettet forskningsstrategi, sa rektor Jan I. Haaland under prisutdelingen i ettermiddag.

Kjell Gunnar Salvanes er ansatt på Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH og har arbeidsmarkeds- og utdanningsøkonomi som forskningsfelt.

Innovativ forsker
Alexander Cappelen har, etter at han tok doktorgraden i 2000, gjort en rekke arbeider innen områdene internasjonal skattepolitikk, rettferdig fordeling, etikk og økonomi og eksperimentell økonomi. Han er nå leder ved Senter for etikk og økonomi ved NHH.

- Cappelen er en bredt orientert og innovativ forsker som har utnyttet sin utdanningsbakgrunn innenfor både filosofi og økonomi til å gi originale bidrag til økonomisk teori, sa rektor Jan I. Haaland om den unge prisvinneren.

Bakgrunn:
Kjell Gunnar Salvanes (f. 1956) er født på Karmøy. Han fullførte hovedfag i økonomi ved Universitetet i Bergen 1985 og ble Dr.Oecon ved NHH i 1988. Etter en periode ved UiB, har han fra 1991 vært tilsatt ved Institutt for samfunnsøkonomi på NHH, fra 1996 som professor. Salvanes har bred internasjonal erfaring både som gjesteprofessor ved flere toppuniversiteter i Europa og USA og gjennom et solid forskningsnettverk.

Alexander Wright Cappelen (f. 1969) er født i Oslo. Han er Siviløkonom fra NHH (1991), har en MPhil grad fra Oxford University (1993) og er Dr.Oecon ved NHH (2000). Som forsker har han vært tilknyttet LOS-senteret, Universitet i Oslo og Samfunns- og Næringslivsforskning ved NHH. Alexander Cappelen har siden 2001 vært tilknyttet Senter for etikk og økonomi ved NHH, som førsteamanuensis og leder.

Mer informasjon:
Mediekontakt Kristin Risvand Mo, tlf 55 95 96 61, mobil 915 99 661Rektor Jan I. Haaland, tlf 55 95 9217, mobil 95796865

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive