FIBE-prisen til Jøril Mæland

Cappelen Akademisk Forlags Fagpris for yngre forskere, FIBE-prisen, ble tildelt førsteamanuensis ved NHH, Jøril Mæland (34). Prisen er på kroner 20 000.

Jøril Mæland fikk prisen for beste forskningsbidrag med sitt paper ”Valuation of an Irreversible Investment: Asymmetric Information about a Stochastic Investement Cost”.

Paperet kombinerer to forskningsretninger, realopsjonsteori og prinsipal-agent teori. I juryens begrunnelse for tildeling av prisen heter det:

”Arbeidet tar opp en meget interessant problemstilling tilknyttet asymmetrisk informasjon i realopsjoner. Det er lite arbeid gjort i dette skjæringsfeltet mellom de to fagtradisjonene. Det er komitéens oppfatning at Mæland har levert et originalt bidrag og har kommet med kvalitative nye innsikter når det gjelder verdsetting av realopsjoner”.

Mæland tok doktorgraden på NHH 20. desember 2001, og er ansatt ved Institutt for foretak, NHH. Juryen for tildeling av FIBE-prisen 2002 bestod av formann professor Gunnar Stensland ved NHH, professor Øivind Revang ved Handelshøyskolen BI, professor Terje Vassdal ved Universitetet i Tromsø og professor Stig Ingebrigtsen ved Høgskolen i Bodø.

Cappelen Akademisk Forlags fagpris for yngre forskere blir hvert år delt ut under Fagkonferansen for bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ved NHH. Det var i år rundt to hundre deltakere på konferansen, som hadde kvalitetsreformen i høyere utdanning som tema.

Priv. til red.:
De som har fått tilsendt pressemeldingen digitalt, har fått vedlagt bilde av prisvinneren. Dersom flere ønsker foto eller jurybegrunnelsen, vil dette raskt bli tilsendt ved en henvendelse til presse@nhh.no

For direkte kontakt med prisvinner:
Førsteamanuensis Jøril Mæland tlf: 5959313

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Torny E. Aarbakke


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive