FIBE-prisen til Lund og Ollmar

Cappelen Akademisk Forlags Fagpris for yngre forskere, FIBE-prisen, ble tildelt Doktorgradsstudentene Arne-Christian Lund og Fridthjof Ollmar ved NHH. Prisen er på kroner 20 000.

Lund og Ollmar fikk prisen for arbeidet: ”Analyzing Flexible Load Contracts in the Energy Market”.

Juryen bestod av professorene Stig Ingebrigtsen (Høgskolen i Bodø), Øivind Revang (Handelshøyskolen BI), professor Terje Vassdal (Universitetet i Tromsø) og Gunnar Stensland (NHH). I sin begrunnelse skriver de at ” Arbeidet tar opp en meget interessant og dagsaktuell problemstilling knyttet til fleksible kontrakter i kraftmarkedet. Slike kontrakter omsettes blant aktørene i markedet.”

Basert på empiriske undersøkelser har Lund og Ollmar utarbeidet en modell for utviklingen av spotpris som tar hensyn til mange av kraftmarkedets særtrekk og variasjoner. Denne har de brukt til å analysere eksisterende kontrakter. Disse resultatene har de så sammenlignet med hvordan kontrakter anvendes i praksis.

Cappelen Akademisk Forlags fagpris for yngre forskere blir hvert år delt ut under Fagkonferansen for bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ved NHH. Det er i år om lag 190 deltagere på konferansen, som har ”Etikk og økonomi” som tema.

Arne-Christian Lund og Fridthjof Ollmar er doktorgradsstudenter ved Norges Handelshøyskole, begge med tilknytning til Institutt for foretaksøkonomi.


----
Priv. til red.:
De som har fått tilsendt pressemeldingen digitalt, har fått vedlagt bilde av prisvinneren. Dersom flere ønsker foto eller jurybegrunnelsen, vil dette raskt bli tilsendt ved en henvendelse til presse@nhh.no

For direkte kontakt med prisvinner:
Arne-Christian Lund, tlf 55 95 92 57
Fridthjof Ollmar, tlf 55 95 92 57

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive