FIBE 2002 : "Kvalitetsreform i høyere utdanning" Torsdag 10. og fredag 11. januar

Årets FIBE-konferanse setter søkelys på kvalitetsreformen. For anledningen kommer president for IMD Peter Lorange, underdirektør for UFD Erik Bolstad Pettersen og andre aktuelle forskere til NHH.

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner, FIBE, fokuserer i år på ulike sider ved kvalitetsreformen i høyere utdanning. Sentrale foredragsholdere vil trekke frem faktorer som motivasjon, utfordring, erfaring og implementering. Først ut er president i International Institute for Managment Development, (IMD) professor Peter Lorange, før det blir innslag av underdirektør for Utdannings- og forskningsdepartementet Erik Bolstad Pettersen og tidligere helseminister Tore Tønne. Videre holder professor Kjell Grønhaug ved NHH foredrag, etterfulgt av paneldiskusjon ved professor Ole Gjølberg ved Norges Landbrukshøgskole og NHH. Plenumssesjonene avsluttes med den nye posten ”Mitt fag”, hvor professor Øyvind Bøhren fra BI gir innblikk i sitt fagområde, finans.

Under konferansen presenteres og drøftes forskningsarbeider innen bedriftsøkonomiske emner. Cappelen Akademisk Forlags fagpris (FIBE-prisen) for beste forskningsbidrag blir også utdelt. Prisen er på 20 000 kroner og tildeles forskere under 35 år.

Om FIBE:
Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) har over år etablert seg som det mest sentrale møtestedet for nasjonale fagmiljøer innen bedriftsøkonomi og administrasjonsfag. Formålet er å styrke og stimulere forskning og å skape nettverk mellom forskere fra undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

Program fås ved henvendelse til konferansens kontaktperson Rita Thorstenson, eller ved å se konferansens nettsider: www.NHH.NO/conferences/fibe/

Pressen ønskes velkommen til FIBE-konferansen 2002 i Dag Coward Aud. på NHH torsdag 10. og fredag 11. januar. Arrangementet begynner torsdag kl. 10.00.

Priv. til red.:
Kontaktperson Rita Thorstenson tlf.: 55 95 92 31

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Torny E. Aarbakke


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive