FIBE-pris til Jonas Gaudernack

Jonas Gaudernack

Jonas Gaudernack har fått Cappelens Akademisk Forlags fagpris for fremragende forskning. Gaudernack fikk prisen for et arbeid om regulering og praksis knyttet til revisors internkontrollvurdering.

10.01.2009 - Karen Valsø


Komiteen uttaler at problemstilling og angrepsvinkel er interessant og at arbeidet fremstår som forskningsmessig solid.

Formålet med arbeidet er å bidra med kunnskap som kan hjelpe revisor til å foreta bedre internkontrollvurderinger, for derigjennom å gjøre riktigere risikovurderinger slik at revisjonen blir bedre og mer effektiv.

Jonas Gaudernack er revisor og rådgiver i PricewaterhouseCoopers (PwC) og førsteamanuensis II ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH.

Han er den første med revisjonsbakgrunn som har avlagt en doktorgrad i revisjon ved et norsk lærested.
Prisutdelingen skjedde i forbindelse med den årlige fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) hvor mer enn 200 forskere deltok.

Prisen, som er på 20 000 kroner, deles ut årlig og går til forskere under 35 år.

FIBE-prisen 2009
Ung forsker med solid arbeid: Jonas Gaudernack (til høyre) mottok prisen for fremragende forskningsarbeid under årets FIBE-konferanse ved Norges Handelshøyskole. Søren Wenstøp fra Cappelen Akademisk forlag til venstre.
Foto: Hallvard Lyssand


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive