Fem nye førsteamanuenser ved NHH

NHH har tilsatt fem nye førsteamanuenser: Jøril Mæland, Herbjørn Nysveen, Hans K. Hvide, Tore Leite og Kenneth Fjell.

Jøril Mæland (34) er førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. Mæland har spesialkompetanse i finansiell økonomi og realopsjoner. Hun er siviløkonom og har tatt Høyere Avdeling studium ved NHH. Videre har Mæland vært ansatt i Finansdepartementet i to år, før hun disputerte til doktorgraden ved NHH i 2001.

Tore Leite (41) er førstemanuensis i bedriftsøkonomisk analyse ved Institutt for foretaksøkonomi. Leite har spesialkompetanse i finansiell økonomi, børsintroduksjoner og kapitalstruktur. Han har mastergrader i samfunnsøkonomi og finans fra University of Oregon, og tok doktorgraden ved NHH i 1999. Leite har vært førsteamanuensis ved Høyskolen i Molde, før han ble tilsatt som forsker ved SNF.

Hans Krogh Hvide (33) er førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse ved Institutt for foretaksøkonomi. Hvide har spesialkompetanse i lederlønninger, insentiver og spillteori, og er utdannet ved UiB, UiO, og London School of Economics. Han tok doktorgraden ved NHH i 1998.

Herbjørn Nysveen (35) er førsteamanuensis i markedsøkonomi ved Institutt for strategi og ledelse. Nysveen har spesialkompetanse i markedsføring og nye medier, og har tidligere vært engasjert som universitetslektor ved NHH, før han ble ansatt som forsker ved SNF. Han har Høyere avdelings studium ved NHH, og disputerte til doktorgraden ved høyskolen i 2000.

Kenneth Fjell (35) er førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Hans spesialkompetanse er mikroøkonomi, næringsøkonomi, teleøkonomi, sektorspesifikk regulering og konkurransestrategi. Fjell har vært ansatt som forsker II ved SNF siden 1998; først ved Senter for næringsøkonomi og økonomisk politikk, og senere ved Senter for finansiell økonomi. Han tok doktorgraden ved University of Wisconsin - Milwaukee i 1998.

Priv. til red.:
De som har fått tilsendt pressemeldingen digitalt, har fått vedlagt bilde av Jøril Mæland, Herbjørn Nysveen og Kenneth Fjell. Dersom flere ønsker foto, vil dette raskt bli tilsendt ved en henvendelse til presse@nhh.no

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Torny E. Aarbakke


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive