Feilaktig inntrykk av utdanningsstatistikk

- Utdanningsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) gir et feilaktig inntrykk av innsatsen til norske studenter. Statistikken gir inntrykk av at NHH-studentene produserer langt færre studiepoeng enn tilfellet er for våre fulltidsstudenter, sier prorektor Gunnar E. Christensen i en kommentar til dagens medieoppslag.

SSB sendte i går, 29. juli, ut en pressemelding om sin siste utdanningsstatistikk som har medført medieoppslag i dag om at norske studenter studerer på deltid. Dette gir inntrykk av at NHH-studentene produserte 39,7 studiepoeng i studieåret 2004/05 mot forventet 60 pr år. I dette inkluderer SSB et stort antall studenter som ikke er fulltidsstudenter ved Norges Handelshøyskole (NHH). Det medfører et vesentlig lavere snitttall for studiepoeng enn riktig er for fulltidsstudentene, noe også annen studentstatistikk bekrefter.

- På denne måten regner SSB deltidsstudenter som om de var fulltidsstudenter. Det må bli galt, det riktige tallet er bortimot 10 poeng høyere. Her skapes et feilaktig inntrykk fordi NHH har hatt suksess innen etter- og videreutdanning, og derfor har en høy andel deltidsstudenter, sier Christensen.

I motsetning til SSB benytter Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) antallet fulltidsstudenter i sine beregninger. Siste statistikk i DBH viser at NHH-studentene produserte i snitt 47,27 studiepoeng i kalenderåret 2005.

Hovedårsaken til avviket mellom de to statistikkene er at NHH har prosentvis mange deltidsstudenter innen etter- og videreutdanning, dvs studenter som ikke er forventet å produsere 60 studiepoeng årlig. DBH tar utgangspunkt i 2537 fulltidsstudenter ved NHH i sin statistikk, mens SSBs utgangspunkt er 3239 studenter hvor de altså inkluderer deltidsstudentene.

- Slik SSB presenterer denne statistikken, blir tallene heller ikke reelt sammenlignbare for institusjonene, ettersom "riktigheten" av tallene vil avhenge av hvor stor andel studenter den enkelte institusjon har som ikke forventes å ha full belastning, sier Christensen.

KONTAKTPERSONER:

Prorektor Gunnar E. Christensen, tlf. 55

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive