Fagpris til ung NHH-forsker

NHH-professor Helge Thorbjørnsen (f 1975) mottok torsdag FIBE-prisen for et arbeid om forbrukere og framtidsoptimisme.

08.01.2010 - Kristin Risvand Mo


Prisutdelingen skjedde i forbindelse med den årlige fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) hvor mer enn 200 forskere deltok. Prisen på 20 000 kroner går til forskere under 35 år.

Thorbjørnsen fikk prisen for arbeidet "Reconsidering the Present Bias and Temporal Discounting: Consumers' (Unrealistic) Optimism About the Future," som han har utført sammen med Micael Dahlén fra Stockholm School of Economics.

Forskerne har utført tre eksperimenter der de finner at forbrukerne er urealistisk optimistiske om sin egen framtid og fremtidig forbruk, og systematisk overvurderer effekten av kommende positive hendelser.

Juryen uttaler at studien utfordrer eksisterende økonomisk teori ved å demonstrere at respondentene nesten synes å foretrekke usikkerhet heller enn sikkerhet og at denne positive usikkerheten handler om at man venter på en fremtid som er bedre.

Helge Thorbjørnsen har vært ansatt ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH siden 2003, og ble nylig utnevnt til professor. Han har doktorgrad fra NHH med en avhandling om merkevarelojalitet og internett.

Helge Thorbjørsen er født og oppvokst i Stavanger. Han er cand.mag. fra Universitetet i Bergen og cand.merc. fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Mer informasjon:

Professor Helge Thorbjørnsen, tlf. 55 95 95 35 / 99 58 14 55
Mediekontakt NHH, Kristin Risvand Mo, tlf. 55 95 9661/915 99661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive