Få tegn til krise for NHH-kandidatene

Finanskrisen gir foreløpig liten grunn for krisestemning blant de nyutdannede siviløkonomene fra Norges Handelshøyskole (NHH). NHHs siste arbeidsmarkedsundersøkelse for nyutdannede kandidater (uteksaminert desember 2008) viser at samtlige kandidater som har søkt relevant arbeid også har fått tilbud om arbeid.

25.06.2009 - Red.


Seks måneder etter uteksaminering er 92 prosent av dem som har søkt arbeid i relevant jobb.

Undersøkelsen viser videre at 3/4 fikk jobb før de var ferdig utdannet, over 90 prosent har fått fast arbeid og over 90 prosent jobber i privat sektor. Dette er alle indikatorer på at NHHs kandidater klarer seg svært godt gjennom finanskrisen.

Undersøkelsen gir en sterk indikasjon på at enkelte bransjer, som konsulentbransjen og finansbransjen er mindre aktive i rekrutteringen av de nyutdannede, men siviløkonomene fra NHH vender seg da til andre bransjer som IT/Tele, olje og transport/shipping.

Undersøkelsen viser også en svak lønnsvekst og kandidatene fra NHH har nå en gjennomsnitts begynnerlønn på nær 400.000 kroner.

Nøkkeltall fra undersøkelsen:

Andel som har fått tilbud om relevant jobb 100 %
Andel i relevant arbeid 92 %
Andel som fikk jobb før endt utdanning 74 %
Andel med fast ansettelse 91 %
Andel med jobb i privat sektor 91 %
Gjennomsnittlig begynnerlønn 393.500


Arbeidsmarkedsundersøkelsen retter seg mot kandidater som var ferdig utdannet høsten 2008 og deres arbeidssituasjon seks måneder senere.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive