Europeisk hedersbevisning til NHH-nettverk

EU-kommisjonen har foretatt en rangering av masterutdanningene i Europa. NHH-nettverket CEMS er valgt ut som et av ”best practice” eksemplene.

CEMS, Community of European Management Schools, inneholder en lang rekke elementer som er vektlagt av EU-kommisjonen i forbindelse med utvelgelsen:

- studentutveksling
- praktikantopphold i utlandet
- språkopplæring
- studieplansamarbeid
- lærerutveksling
- felles europeisk Master-grad
- felles graduation
- fagkonferanser

CEMS samarbeidet vil nå brukes i en videre erfaringsoverføring til fremtidige europeiske samarbeid.

NHH er norsk medlem i CEMS som totalt omfatter 17 europeiske handelshøyskoler - én fra hvert land. Andre medlemmer er blant annet handelshøyskolene i Stockholm og København, Bocconi i Italia, ESADE i Spania, HEC i Frankrike, Universitetet i St. Gallen og London School of Economics. I tillegg de akademiske medlemmene er ca. 50 internasjonale bedrifter med i CEMS. Fra Norge deltar Statoil, Norsk Hydro og Telenor.

For mer informasjon, kontakt:
Avdelingsdirektør John A. Andersen, NHH
Tlf: 55 95 92 04

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Anette W. Petersen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive