Energieksperter inntar Bergen

Mandag 28. og tirsdag 30. august samles 220 europeiske energiforskere for å diskutere fremtidens organisering av det europeiske energimarkedet. Miljø, forsyningssikkerhet og markedsregulering er blant temaene.

Kan vindkraft bli lønnsomt i Norge? Hvordan blir oljeprisene i fremtiden? Hvilke konsekvenser får innføringen av CO2-avgift for forbrukerne? Har ledningsnettet god nok kapasitet eller risikerer vi omfattende strømbrudd i fremtiden?

Dette er noen av temaene som berøres på en stor europeisk fagkonferanse for energiøkonomer på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen mandag 28. og tirsdag 29. august. Konferansen European Energy Markets in Transtition er et samarbeid mellom International Association of Energy Economics Norge (IAEE) og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved Norges Handelshøyskole

Setter SNF og NHH på kartet
I løpet av to dager skal hele 120 artikler presenteres på ulike sesjoner. NHH-rektor Jan I. Haaland åpner konferansen sammen med Bergens ordfører Herman Friele.

- Dette er en stor internasjonal konferanse med fagfolk på toppnivå. Konferansen betyr mye for fagmiljøet her på NHH, men enda viktigere; det setter oss på det internasjonale kartet.

Harvard-ekspert
NHH-miljøet er sterkt representert blant innlederne, knyttet til sesjoner om gass, vindkraft, nettverk, regulering og marked. En av hovedinnlederne på konferansen er professor William Hogan som er forskningsdirektør ved Harvard Electricity Policy Group. Han har vært sentral i utviklingen av energimarkeder i USA og er ekspert på organisering av markeder og investeringer i nett.

Konferansen starter mandag 29.august klokken 09.00 med offisiell åpning i auditorium Dag Coward. Deretter følger en fellessesjon hvor integrasjon av energimarkedene er hovedtema.

Fullstendig program finnes på konferansens nettsider.

________________________________________________________

Presse er hjertelig velkommen. For mer informasjon:

Mediekontakt Kristin Risvand Mo, tlf. 55 95 96 61/915 99 661, e post: kristin.mo@nhh.no

Seniorforsker og leder for organisasjonskomiteen
Balbir Singh, tlf. 55 95 95 20/ 913 15 888, e-post: balbir.singh@nhh.no

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Kristin Risvand Mo


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive