Eduardo Schwartz til årets Karl Borch-forelesning

Eduardo Scwartz (Foto: UCLA)

Torsdag 31. mai 2012 arrangeres den ellevte forelesningen til minne om professor Karl Borch ved NHH. Foreleser er den kjente amerikanske økonomen Eduardo Schwartz.

22.05.2012 - Red.


Eduardo Schwartz, som er professor i finans (og California Chair in Real Estate & Land Economics) ved Anderson School of Management, University of California, Los Angeles, er en av verdens ledende finansøkonomer. Temaet for hans Karl Borch-forelesning blir "The Real Options Approach to Valuation: Challenges and Opportunities".

Professor Schwartz, som har vært president i the American Finance Association, er kjent for banebrytende forskning innenfor flere områder i finans, særlig derivater. Blant hans viktigste bidrag er verdsettelse av investeringer under usikkerhet ved bruk av realopsjonsmetoden, Longstaff-Schwartz-modellen (en flerfaktormodell med korte rater), Longstaff-Schwartz-metoden for verdsettelse av amerikanske opsjoner ved hjelp av Monte Carlo-simulering og bruk av endelige differensmetoder til opsjonsprising.

Hans vitenskapelige produksjon omfatter mer enn 80 tidsskriftartikler, to bøker og et betydelig antall bokkapitler og spesialrapporter. Han har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, både innenfor forskning og undervisning.

Han har også vært medredaktør av mer enn 20 tidsskrifter, deriblant Journal of Finance, Journal of Financial Economics og Journal of Financial and Quantitative Analysis. De siste årene har forskningen hans særlig vært konsentrert om verdsettelse av Internett-selskaper, aktivaallokering, evaluering av naturressursinvesteringer, stokastisk variasjon i råvarepriser og verdsettelse av patentbeskyttede FoU-prosjekter.

Karl Borch var professor ved NHH mellom 1963 og 1986. Han er regnet som en av grunnleggerne av Economics of Uncertainty, med en lang rekke betydningsfulle bidrag publisert i ledende vitenskapelige tidsskrifter og bøker.

Tanken bak Karl Borch-forelesningen er å holde en årlig gjesteforelesning om et aktuelt forskningstema for vitenskapelig stab, studenter og andre interesserte.

Ansvarlige for minneforelesningen er professor Knut K. Aase, professor emeritus Steinar Ekern, professor Svein-Arne Persson og professor Gunnar Stensland. Forelesingen arrangeres av Institutt for foretaksøkonomi, med støtte fra NHHs fond og SNF.

Karl Borch Lecture 2012
Professor Eduardo Schwartz: "The Real Options Approach to Valuation: Challenges and Opportunities".

Dato: Torsdag 31. mai
Tid: 12:15-13:45
Sted: Karl Borch's auditorium

Kontaktperson: Professor Knut K. Aase, tlf. 55 95 92 49, e-post: knut.aase@nhh.no

Hjemmeside for Karl Borch Lecture-serien: www.nhh.no/karl-borch-lecture


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive