Doktorinvitasjon Jostein Skaar

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Jostein Skaar skal torsdag 26. august holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"Market dominance and market power in electricity markets - Implications for competition policy?".

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Market Power and Storage in Electricity Markets".

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Eirik S. Amundsen, Universitetet i Bergen, Professor Richard J. Green, The University of Hull og professor Nils-Henrik M. von der Fehr, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder har vært professor Einar Hope, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord: Avhandlingen analyserer ulike sider knyttet til konkurranse og produsenters muligheter til å utøve markedsmakt i vannkraft-dominerte systemer. I avhandlingen analyseres blant annet virkningene av oppkjøp i vannkvannkraftdominerte systemer hvor det også er begrensninger i overføringskapasitet. Det vil normalt forventes at oppkjøp og fusjoner i et marked fører til redusert konkurranse og dermed redusert velferd. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle i et vannkraftdominert elektrisitetssystem. Avhandlingen analyserer også hvordan markedsmakt påvirker fordeling av vann mellom perioder. Det illustreres blant annet at markedsmakt ikke uten videre vil føre til større prisforskjeller mellom perioder. En rekke av de modeller som er utviklet for å analysere konkurranse i elektrisitetsmarkeder er såkalte statiske modeller. Det illustreres i avhandlingen at dersom det ikke tas hensyn til den energibegrensning og periodeavhengighet som aktørene står overfor i modelleringen av markedet, så vil man kunne overvurdere problemene knyttet til markedsmakt.

Oppdatert: 20.12.2007 14:20
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive