Doktorinvitasjon: Randi Næs

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Randi Næs skal torsdag 2. september holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesningen er:

"Market Microstructure: Past, Present and Future".

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Essays on the Microstructure of Stock Markets: Empirical Evidence from Trading Arrangements without Dealer Intermediation".

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.


Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:

Associate Professor, Ph.D. Charlotte Christiansen, Aarhus School of Business, Associate Professor and associate Dean for Research, Ph.D. Thierry Foucault, HEC School of Management og Associate Professor, Ph.D. Tommy Stamland, NHH.

Hovedveileder har vært professor Steinar Ekern, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord: Temaet for avhandlingen er kostnadseffektivitet og prisdannelse i ordredrevne aksjemarkeder. Ordredrevne aksjemarkeder blir stadig mer vanlig verden over, og skiller seg fra mer tradisjonelle markeder ved at handelen ikke er basert på at en gruppe aktører (”dealere”) har et særskilt ansvar for å tilby likviditet og stille priser. Avhandlingen består av fire artikler. I de to første artiklene analyseres kostnader i et kryssenettverk. Denne analysen er basert på transaksjonsdata fra Statens Petroleumsfonds oppbygging av en aksjeportefølje i USA i perioden fra januar til og med juni 1998. Et interessant funn her er at aksjer som ikke er tilgjengelige i kryssenettverket, synes å oppnå en signifikant høyere avkastning i ettertid, noe som tyder på at det er kostnader knyttet til ugunstig utvalg i kryssenettverk. I andre del analyseres detaljerte transaksjonsdata fra Oslo Børs i perioden fra februar 1999 til og med juni 2001. Dette materialet danner grunnlag for å studere prisdannelsen i et limitordremarked. Analysen her viser at både prissvingninger og markedsaktivitet øker, desto mindre priselastisk tilbud og etterspørsel etter en aksje er. Analysen viser også at det er en sammenheng mellom markedslikviditet, målt ved spread, dybde og informasjonskostnader, og selskapers eierstruktur.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive