Doktorinvitasjon Bendik Meling Samuelsen

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Bendik Meling Samuelsen skal lørdag 20. november holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesningen er:

“Perusal of the JM, JCR, and JMR reveals ongoing interest in topics like Brand Associations, Brand Attitudes, Brand loyalty, Brand Extensions, etc. Theories and research in psychology on the topic of attitute change and persuasion are typically concerned with moderating variables and mediating processes:

1. Discuss the theoretical importance of understanding moderating variables and mediating processes for topics relevant to branding.2. Why is it important for marketing researchers to understand these factors even though managers may not be able to control (or measure) some of the factors in field settings?3. As you consider a new research question of significance to branding, how can theories and research methods in attitude change and persuasion reserach guide your approach to gaining more insight into the question?”

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

“Contextual Priming and Attitude Change Processes: Advertising Context, Elaboration, and Attitude Strength”.

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Associate Professor Curtis P. Haugstvedt, The Ohio State University, Associate Professor Leif Egil Hem, NHH and Professor Sharon Shavitt, University of Illinois.

Hovedveileder har vært professor Sigurd V. Troye, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
I avhandlingen studerer Samuelsen sammenhengen mellom annonse kontekst og holdning til en annonsert merkevare. Hver dag eksponeres vi for reklamebudskap, og disse står vanligvis i en kontekst fylt med redaksjonelt innhold i aviser og tidskrifter, eller andre reklamer. Som mennesker kan vi ikke bevisst kontrollere hvordan slik kontekst påvirker våre annonsereaksjoner - men avhandlingen viser at annonse konteksten kan ha svært stor betydning for hvor positive og sterke holdninger kundene etablerer til det annonserte merket. Forskningsarbeidet fokuserer på hvordan den redaksjonelle konteksten et reklamebudskap står i, påvirker læring og holdninger til merkevaren i annonsen. Gjennom eksperimenter påviser Samuelsen at kundene lærer mer, og etablerer sterkere holdninger til merket i annonsen når det er økende grad av match mellom annonse kontekst og annonsens innhold. Holdninger dannet ved høy grad av match er mer motstandsdyktige mot senere angrep fra konkurrerende merker. Det vises også at kundenes tillit eller trygghet til egne holdningsvurderinger er mer motstandsdyktige mot angrep fra konkurrerende merker ved høyere grad av match mellom annonsekontekst og annonseinnhold.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive