Doktorinvitasjon Gunnar Birkelund

Prøveforelesning og disputas for doktorgraden

Gunnar Birkelund skal torsdag 13. januar holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesningen er:

"Strategic issue diagnosis: What do we know about the construct, its causes and consequences and which are the main research challenges?"

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Strategic Issue Diagnosis as a Cultural Process of Paradox and Unobtrusive Power."

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Sven-Erik Sjöstrand, Handelshøgskolan i Stockholm, professor Jon-Arild Johannessen, Handelshøyskolen BI, professor Bjørn W. Hennestad, Handelshøyskolen BI og førsteamanuensis Rune Lines, NHH.

Hovedveileder har vært professor Tom Colbjørnsen, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord
I avhandlingen analyserer Birkelund den prosessen der strategiske tema blir utforsket, gjennom å gå inn i deler av de omfattende strategiske endringsprosessene i Telenor på midten av 90-tallet. Han tar i bruk et kulturelt perspektiv for å nærme seg deltakernes egne erfaringer, og fokuserer på hvordan organisasjons-kulturen kan bidra til at opplevde dilemmaer og konflikter ses som paradokser. Dette kan gi bedre balanse og fleksibilitet i feltet mellom motstridende endrings¬krefter, og spenningen mellom de to sidene i et paradoks kan også bidra til kreativitet og nye, integrerte løsninger. Men organisasjonskulturen kan også lett svekke endringsevnen, hvis lite merkbare kulturelle makt¬mekanismer fører til at en utvikler en tendens til å overse, forvandle eller forringe den ene siden i det som i virkeligheten er et paradoks.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive