Doktorinvitasjon: Camilla Brautaset

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Camilla Brautaset skal fredag 18. oktober holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesning:

"Kreditt, betalingsoppgjør og kredittinstitusjoner i utenrikshandelen 1830-1865".

Tid for prøveforelesning:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Norsk eksport 1830-1865. I perspektiv av historiske nasjonalregnskaper."

Tid for disputas:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.


Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Olle Krantz, Umeå Universitet, professor Riitta Hjerrpe, University of Helsinki og professor Jan Tore Klovland, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært professor Ola Honningdal Grytten, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord: Avhandlingen gir beregninger av volum og verdi av norsk eksport 1830-1865. Slike beregninger er ikke gjort tidligere, og de inngår i et nordisk prosjekt om etablering av historiske nasjonalregnskaper. Det konkluderes med at eksporten, særlig av fisk og trevare, var større enn tidligere antatt. For å komme frem til disse konklusjonene benytter Brautaset seg av både norske og utenlandske kilder. Det anvendes nye metoder for å kartlegge den "usynlige" eksporten, skipsfart. Ved å inkludere avstandsfaktoren i beregningene for eksportvolum og fraktrater, gjenspeiler seriene viktige strukturelle endringer ved det internasjonale handelsmønsteret i det 19. århundre, nemlig lengre distanser og økonomisk integrasjon. Resultatene gir grunnlag for revidering av gjeldende oppfatning av eksportens nivå og struktur. Norsk eksport utgjorde rundt 30 prosent av BNP i 1865. Andelen var mer enn dobbelt så høy som for våre nordiske naboland. Dette tilsier at norsk økonomi var eksportavhengig. Avhandlingen viser i tillegg at gjennombruddet for eksportledet vekst kom allerede på 1840-tallet, ti år tidligere enn antatt. Resultatene, sammen med en kritisk gjennomgang av eksisterende statistikk, gir nye argumenter for at store deler av Statistisk sentralbyrås historiske statistikk har troverdighetsproblem, og bør revideres.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive