Doktorinvitasjon: Grete Wennes

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Grete Wennes skal torsdag 31. oktober holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesning:

"Kunnskapsbedrifter: Kan de styres og ledes?"

Tid for prøveforelesning:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Skjønnheten og udyret: Kunsten å lede kunstorganisasjonen."

Tid for disputas:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Pierre Guillet de Monthoux, Stockholms Universitet, Företaksekonomiske Institutionen, Førsteamanuensis Joyce Falkenberg, Norges Handelshøyskole og professor Jan Grund, Handelshøyskolen BI.

Hovedveileder har vært professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
I avhandlingen søker Wennes å belyse hva det vil si å lede kunstorganisasjoner. Kunstnere og kunstinstitusjoner er behengt med mange og livssterke myter. Hva som skjer i organisasjonen, utover det som skjer på scenen, har til nå vært nærmest en lukket arena for samfunnsvitenskapelig forskning. Wennes analyserer to av Norges største kunstinstitusjoner; Den Norske Opera og Oslo-Filharmonien for å belyse de ledelsesmessige utfordringene. Avhandlingen konkluderer med at å lede kunstneriske virksomheter er paradoksalt, og syv paradokser blir trekt opp som de mest sentrale for ledelse av kunstorganisasjoner. Kunstorganisasjonenes paradokser og dilemmaer opptrer på alle nivå i organisasjonen, og kommer til uttrykk på mange og ulike måter, noe som avhandlingens empiri fra Oslo-Filharmonien og Den Norske Opera viser. Paradoksene beveger seg og skaper mange og ulike håndteringsmodeller og ledelsesmessige konsekvenser. Ledelse av kunstorganisasjoner handler om å legge forholdene til rette på en slik måte at de ulike prosessene, de ulike systemene og de ulike ideologiene kan finne sted samtidig og i "samme rom". Det kan derfor se ut til at nettopp paradoksenes iboende spenninger skaper ledelsesoppgaven fremfor noen; å gjenkjenne og balansere paradoks i egen kunstorganisasjon. Med andre ord; ledelse av kunstorganisasjoner fremkaller nødvendigheten av en dynamisk ledelse.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive