Doktorinvitasjon: Inger G. Stensaker

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Inger G. Stensaker skal fredag 8. november holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesning:

"Strategic Implementation: Theoretical and methodological challenges in closing the gaps between what we know and don´t know."

Tid for prøveforelesning:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"A Change in Plans. A Sensemaking Perspective on Strategy Implementation."

Tid for disputas:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Bente Løwendahl, Handelshøyskolen BI, professor Kjell Grønhaug, Norges Handelshøyskole og professor Ann Langley, HEC, Montreal.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Joyce Falkenberg, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingen fokuserer på organisatoriske endringsprosesser og belyser hvordan strategiske beslutninger justeres i implemen-teringsprosessen. Stensaker peker på sentrale årsaker til slike justeringer og konsekvenser for utfall av endringsprosessen. Gjennom en longitudinell case studie avdekkes flere typer justeringer av strategiske beslutninger. En hovedårsak for slike justeringer synes å være at ledere og ansatte har ulike virkelighets-oppfatninger knyttet til endringsprosessen. Basert på et sensemaking perspektiv argumenteres det for at justeringer oppstår på flere måter: enten som et direkte resultat av at ulike virkelighets-oppfatninger råder i organisasjonen, eller indirekte basert på konflikt eller forsøk på å påvirke motparten. Utfallsvariabler som fokuserer på endring på ulike nivåer i organisasjonen presenteres som et supplement til mer tradisjonelle utfallsvariabler av typen vellykket versus mislykket endringsprosess.


Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive