Doktorinvitasjon Elisabeth Bjørsvik

PRØVEFORELESNING OG DISPTAS FOR DOKTORGRADEN

Elisabeth Bjørsvik skal lørdag 29. januar holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

”Økonomisk og institusjonell endring i Norge 1815-1875.”

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

”Offentlige tjenester i Norge 1830-1865 innenfor rammen av historiske nasjonalregnskaper.”

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Edgar Hovland, Universitetet i Bergen, docent Gudmundur Jónsson, University of Iceland, professor Olle Krantz, Umeå Universitet.

Hovedveileder har vært professor Ola Honningdal Grytten, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
I avhandlingen etablerer Bjørsvik årlige tall for offentlige tjenesters bidrag til bruttonasjonalproduktet i Norge i perioden 1830-1865. Beregningene kan karakteriseres som et førstegenerasjonsarbeid, og resultatene inngår direkte i et historisk nasjonalregnskap for Norge 1830-1865. Forskningsprosjektet har en nordisk forankring med mål om samordnede nordiske historiske nasjonalregnskaper. Undersøkelsene viser at næringsgruppen Offentlig forvaltning utgjorde rundt tre prosent av landets samlede produksjon i 1865. I undersøkelsen presenteres de kvantitative resultatene i forhold til lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, slik at gjennomslagskraften for det kommunale selvstyret kan kommenteres. En viktig del av arbeidet har vært å identifisere den ”usynlige ” offentlige sektor, som blant annet geistligheten var representant for. I tillegg til å sette resultatene inn i en nasjonalregnskapsramme, gir analyse av lønnsforhold og lønnssystemer viktig kunnskap om offentlig virksomhet i moderniseringsprosessen på 1800-tallet.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive