Doktorinvitasjon: Øystein Foros

INVITASJON TIL PRØVEFORELESNINGER OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN (individuell vei)

Øystein Foros skal fredag 31. januar holde prøveforelesninger og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesning selvvalgt emne:

"Telecom incumbents in adjacent content markets."

Tid for prøveforelesning selvvalgt emne:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tema for prøveforelesning oppgitt emne:

"Does the Internet need regulation?"

Tid for prøveforelesning oppgitt emne:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Competition, Complementarity and Compatibility in the Internet."

Tid for disputas:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Martin Cave, University of Warwick, professor Tore Nilssen, Universitetet i Oslo og professor Kåre Petter Hagen, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingen har to hovedtema. For det første belyses hvordan eksisterende regulering påvirker bedriftenes strategiske valg. Regulatoriske spørsmål vies stor oppmerksomhet av markedsaktørene, og utfallet av den regulatoriske prosessen er kanskje den viktigste konkurranseparameteren i næringen. I avhandlingen vises det at et krav om like priser over hele landet for bredbånd kan være dårlig disktrikspolitikk. Resultatet kan bli mindre utbygging i distriktene. Dette gjelder uavhengig av om det er konkurranse eller ikke. For det andre analyserer Foros i hvilken grad konkurrerende bedrifter ønsker å samarbeide om å sikre høy kvalitet på kommunikasjon mellom hverandres kunder. Det stilles ofte spørsmål om store aktører kan ønske å redusere kvaliteten mot mindre aktører for selv å skaffe seg et konkurransefortrinn. Dette trenger ikke være tilfellet. Aktørene kan ønske å overinvestere i kvaliteten på kommunikasjon mellom hverandre for å redusere konkurransen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive