Doktorinvitasjon Ivar Kolstad

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Ivar Kolstad skal fredag 21. februar holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesningen er:

"The Evolution of Social Norms."

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Essays on Evolutionary Game Theory."

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Førsteamanuensis Oddvar Kaarbøe, Universitetet i Bergen, docent Karl Wärneryd, Stockholm School of Economics og professor Gaute Torsvik, Universitetet i Bergen.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Bertil Tungodden, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Evolusjonær spillteori gir en innfallsvinkel til spørsmålet om likevektsseleksjon i spill. Modellene innenfor denne teoriretningen er etterhvert svært varierte, men et fellestrekk er en dynamisk prosess som beskriver hvordan spillere tilpasser sin atferd over repetisjoner av et spill. Hvilke likevekter som selekteres, avhenger av hvordan man modellerer den dynamiske prosessen, mutasjoner, og matching av spillere. Avhandlingens første essay diskuterer muligheten for sameksistens av konvensjoner i en modell hvor spill tilordnes en posisjon i et sosialt rom. Andre essay presenterer en modell med to populasjoner, og viser hvordan likevektsseleksjon avhenger av i hvor stor grad spillere matches med spillere fra egen populasjon. Tredje essay diskuterer en modell av et urbant arbeidsmarked. Fjerde essay ser på hvordan ulike måter å endogenisere mutasjoner, kan føre til ulik likevektsseleksjon.

Oppdatert: 05.10.2007 12:39
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive