Doktorinvitasjon: Kristin Dale

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Kristin Dale skal tirsdag 8. april holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"Humankapital og lønnsforskjeller."

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Spillovers from household production to wage and profit formation."

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Docent Marianne Sundström, Institutet för socialforskning, Stockholms Universitet, professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo og professor Agnar Sandmo, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært professor Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingen består av fem essay som drøfter lønnsforskjeller mellom yrker og lønnsomhetsforskjeller mellom bransjer. Tidligere studier har vist at husholdningsrelaterte yrker og bransjer har relativt lav lønn. Her presenteres nye teoretisk forklaring som fremhever betydningen av to forhold: opplæring i hjemmet og lave etableringsutgifter i disse bransjene. I avhandlingens tre første essay drøftes betydningen av husholdsferdigheter for valg av utdanningslengde og utdanningstype. Alt annet likt, vil personer med lite husholdsferdigheter ta utdanning, mens de som har mye husholdsferdigheter bruker dem i arbeidslivet eller velger en type utdanning som gir mer nytte i ubetalt hjemmearbeid, f.eks. førskolelærerutdanning. I nest siste essay lanseres en ny forklaring på at noen bransjer har lav lønnsomhet. Likskapen med ubetalt arbeid gjør det billig å etablere virksomhet i liten skala med arbeidskraft med husholdsferdigheter (det sekundære arbeidsmarkedet). 'Overetablering' fører til sterk konkurranse, lav lønnsomhet og lønn. Til slutt drøftes hvordan nasjonal lønn i industrien, sammen med kostnadsulemper og investeringstilskudd i distriktene, skaper ulik næringsstruktur i sentrale strøk og distriktene. I distriktene blir små familievirksomheter basert på opplæring i familien relativt viktigere.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive