Doktorinvitasjon: Espen Villanger

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Espen Villanger skal mandag 2. juni holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"Would the Poor in Developing Countries Be Better Off if There Was No Foreign Aid?"

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Fighting Poverty: Company Interests and Foreign Aid Policy, and an Impact Analysis of Natural Disasters."

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Kjell G. Salvanes, Norges Handelshøyskole, professor Ravi Kanbur, Cornell University, USA og professor Karl Ove Moene, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Bertil Tungodden, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.


Stikkord:
Den første delen av avhandlingen analyserer hvordan naturkatastrofer påvirker de fattige på landsbygden i Pakistan. Ett viktig funn er at konsekvensene av katastrofer som flom og tørke, varer mye lenger for de fattige og sårbare for hele befolkningen sett under ett, mens slike katastrofer har nesten ingen virkning på de mer velstående i disse samfunnene. Analysen danner grunnlaget for en mer effektiv politikk for å kompensere de fattige og sårbare for virkningene av naturkatastrofer, og som kan forhindre at slike kriser fører til permanent fattigdom. Den andre delen viser hvordan internasjonale selskaper kan bli brukt av fattige land til å legge press på utøvelsen av bistandspolitikken til giverlandene, bl.a. gjennom å få knyttet kontrakter mot en uformell betingelse om at selskapet må utøve press på sitt hjemlands bistandsmyndigheter. Avhandlingen viser hvor skjør dagens praksis er med å gi bistand under forutsetning av at mottakerlandet gjennomfører økonomiske reformer. Hvis disse reformene strider mot landenes egne prioriteringer vil det være sterke krefter i sving for å motarbeide slike endringer.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive