Doktorinvitasjon: Nina Marianne Iversen

Nina Marianne Iversen skal torsdag 19. juni holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"It is acknowledged that priming effects are important so also for branding. What do we know and what are lacking in our knowledge about priming effects? Discuss theoretical and methodological challenges in filling these gaps."

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Using Country Stereotypes to Build Brand Personalities: A Priming Perspective."

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Sharon Shavitt, University of Illinois, lecturer Ph.D. Tore Kristensen, Copenhagen Business School og professor Kjell Grønhaug, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Magne Supphellen, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingen studerer hvordan nasjonale stereotypier kan brukes som kjerneverdier for å bygge merkepersonlighet inn i merker. Man antok at en forhåndsaktivert (primet) nasjonal stereotypi kunne påvirke forbrukeres oppfatninger om merkepersonlighet på to måter: (1) ved at nasjonale persepsjoner ble integrert i merkets eksisterende image (assimilasjon) eller (2) ved at nasjonale persepsjoner ble skjøvet vekk (kontrast) fra merke. Ved kontrast ble den forhåndsaktiverte stereotypien brukt som et anker for sammenlikning. Hvorvidt assimilasjon ville bli resultatet var oppfattet som en funksjon av likhet mellom den nasjonale stereotypien og det merket som ble vurdert. Hvorvidt kontrast ble resultatet var oppfattet som en funksjon av sammenliknbarhet mellom det symbolet som ble brukt til å aktivere den nasjonale stereotypien og det merket som ble vurdert. Modererende effekter ble også testet av (1) kunnskap om produktkategorien og av (2) hvor ekstrem den nasjonale stereotypien var.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive