Doktorinvitasjon: Kari Nyland

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Kari Nyland skal fredag 27. juni holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"Økonomisk styring av offentlig tjenesteproduksjon. Utviklingstrekk og nye retninger."

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Styringssystemenes relevans i norske sykehus."

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Universitetslektor Sven Modell, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, professor Tor Iversen, Institutt for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo og lektor Christian Ax, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Hovedveileder har vært professor Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord
Avhandlingen tar utgangspunkt i en surveystudie av økonomifunksjonen i sykehus, og stiller spørsmålstegn ved om dagens styringssystem er tilpasset de nye styringsmessige utfordringene sykehus nå står overfor. Med dette som utgangspunkt presenteres fire essays som utfra ulike perspektiver diskuterer hvordan moderne styringslitteratur kan bidra til bedre og mer relevant styringsinformasjon i sykehus, og mulige forklaringer til at økonomifunksjonen i sykehus ser ut til å være en lite prioritert oppgave.


Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive