Doktorinvitasjon: Valeri Zakamouline

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Valeri Zakamouline skal torsdag 25. september holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"Application of Stochastic Control in Insurance and Reinsurance".

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Optimal Portfolio Choice and Option Pricing in Markets with Transaction Costs".

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Professor Agnès Sulem, Institute National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), professor Petter Bjerksund, Norges Handelshøyskole og professor Bernt Øksendal, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder har vært professor Knut K. Aase, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingen tar opp optimalt porteføljevalg og opsjonsprisingsproblemer til en investor med en endelig tidshorisont, som maksimerer forventet nytte til sluttformue, og som står overfor transaksjonskostnader i kapitalmarkedet. Disse to problemene kan sees på som varianter av sentrale forskningsområder innen moderne finansiell økonomi: Optimalt konsum- og porteføljevalg, og opsjonsprising. Opprinnelig ble begge disse problemene behandlet og løst i et perfekt kapitalmarked uten transaksjonskostnader. Når man slakker på antakelsen om ingen transaksjonskostnader, fører dette til komplekse matematiske modeller der lukket-form løsninger er vanskelig eller umulig å finne. Følgelig avhenger mye av analysen av resultater fra numeriske beregninger. Noen hovedresultater er: (i) Investor handler ikke "kontinuerlig", men kun når posisjonen avviker signifikant fra posisjonen som er optimal uten kostnader: (ii) Priser på både europeiske og amerikanske opsjoner avviker fra de tilhørende Black&Scholes prisene i et perfekt marked. Størrelsen på avvikene avhenger både av nivå på transaksjonskostnadene og risikoaversjonen til investor: (iii) Amerikanske opsjoner blir utøvd tidligere enn tilsvarende opsjoner i et perfekt marked. Selv amerikanske kjøpsopsjoner på en aksje som ikke betaler utbytte vil nå tendere til å utøves før forfall, noe som er et klart brudd med det klassiske resultatet i et perfekt marked.

Oppdatert: 05.10.2007 12:39
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive