Doktorinvitasjon: Trond Hammervoll

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Trond Hammervoll skal fredag 3. oktober holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"Verdiskaping og verdifordeling i distribusjonskanaler - ulike fenomen eller to sider av samme sak."

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Value creation in cooperative vertical relationships."

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Lars-Gunnar Mattson, Handelshögskolan i Stockholm, professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI og professor Håkan Håkansson, Handelshøyskolen BI.

Hovedveileder har vært professor Sven Haugland, Norges Handelshøyskole.


Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingen tar for seg hvordan bedrifter kan utvikle egen konkurranseevne ved målrettet samarbeid i distribusjonskanaler. I avhandlingen analyseres sammenhengen mellom verdiskapingsinsentiver og verdiskaping i forskjellige samarbeidstyper mellom bedrifter i distribusjonskanaler. Ut fra avhengighetsteori foreslås det en typologi over forskjellige samarbeidstyper samt viktige verdiskapingsinsentiver. En kvalitativ forstudie utført på 14 eksportører/importører brukes for å få et best mulig utgangspunkt for en teoretisk modell som testes ut på 340 samarbeid innen sjømateksport. Arbeidet viderefører forskning omkring avhengighetsbegrepet så vel som omkring styringsmekanismer innenfor interorganisatorisk forskning.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive