Doktorinvitasjon Lasse B. Lien

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Lasse B. Lien skal torsdag 6. november holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"The Concept of Relatedness in Strategic Management."

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 12:15-13:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"The Survivor Principle Meets Corporative Diversification."

Tid for disputasen er:

Kl. 14:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Anthony J. Venables, London School of Economics and Political Science, professor Nicolai J. Foss, Handelshøjskolen i København, førsteamanuensis Erik W. Jakobsen, Høgskolen i Buskerud og professor Sven A. Haugland, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Christine B. Meyer, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingen tar utgangspunkt i at selv om Survivor-prinsippet står svært sentralt innen økonomisk/administrativ forskning, så er prinsippets empiriske gyldighet aldri blitt underkastet empirisk testing. Lien gjennomfører en slik test, og undersøker videre om survivorprinsippet kan benyttes til å løse et sentralt problem innen forskning på konsernstrategi - nemlig spørsmålet om hvordan man empirisk skal

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive