Doktorinvitasjon: Ola Kvaløy

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Ola Kvaløy skal fredag 28. november holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"Intern kontra ekstern produksjon: Hva bestemmer foretakets omfang?"

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Relational Incentive Contracts and Allocation of Ownership Rights."

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Tore Ellingsen, Handelshögskolan i Stockholm, professor Gaute Torsvik, Universitetet i Bergen og professor Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært professor Trond Olsen, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord
I avhandlingen studerer Kvaløy hvordan økonomiske transaksjoner kan gjennomføres effektivt selv om det ikke foreligger fullstendige kontrakter mellom de involverte aktørene. Slike kontrakter som ikke er garantert beskyttelse av domstolen kalles gjerne relasjonskontrakter, og i avhandlingen diskuterer Kvaløy ved hjelp av matematisk analyse og spillteoretiske modeller hvilke type bonusordninger (insentiver) det er rom for i slike relasjonskontrakter, samt hvordan virksomheter bør organiseres for at relasjonskontraktene skal være mest mulig effektive.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive