Doktorinvitasjon Steinar Kvifte

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Steinar Kvifte skal fredag 12. mars holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

""Substance over form" and its relationship to the Conceptual Frameworks of Accounting".

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Aud. B, NHH

Tittel på avhandlingen er:

"The Usefulness of the Asset-Liability View - An Analysis of Conceptual Frameworks and the Implementations for Norwegian Accounting Regulations".

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Aud. B, NHH.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Michael F. van Breda, Southern Methodist University, professor Jens Elling, Handelshøjskolen i København og professor Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært professor Atle Johnsen, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.


Stikkord: I avhandlingen studerer Kvifte konseptuelle rammeverk for regnskapsføring. Alle de ledende internasjonale standard setterne har etablert slike rammeverk for utledning av regnskapsregler og praksis. Rammeverkene er hierarkiske og starter med brukernes informasjonsbehov. Rammeverkene er balanseorientert i den forstand at definisjonene av regnskapspostene tar utgangspunkt i eiendeler og gjeld, og definisjonene begrenser regnskapsføringen. Alternativet er en resultatorientering med vekt på sammenstilling av kostnader og inntekter. Norsk regnskapsregulering og praksis er resultatorientert. I avhandlingen konkluderer Kvifte med at det ikke er noe entydig sammenheng mellom balanseorientering og verdibasert regnskapsføring. Kvifte viser at definisjonene i liten grad har blitt brukt i praksis og at de tildels er ineffektive. Han finner også at sammenhengen mellom brukernes informasjonsbehov og balansedefinisjonene er usikker, både i et konseptuelt perspektiv og sett fra brukernes side. Erfaringene med resultatorienteringen i Norge sammen med analysene og testene av rammeverkene i avhandlingen tilsier at et ubetinget norsk skifte i orientering i forbindelse med overgangen til internasjonale regnskapsstandarder i 2005 ikke er tilrådelig.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive