Doktorinvitasjon: Fridthjof Ollmar

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Fridthjof Ollmar skal torsdag 25. mars holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesningen er:

"The future of the energy balance in the Nordic region".

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"An Analysis of Derivative Prices in the Nordic Power Market".

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Shmuel Oren, University of California at Berkeley, professor Dag Tjøstheim, Universitetet i Bergen og professor Gunnar Stensland, NHH.

Hovedveileder har vært professor Jostein Lillestøl, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingen analyserer derivatpriser (kontrakter som er basert på en underliggende verdi) i det Nordiske kraftmarkedet. Det Nordiske kraftmarkedet er et av de eldste og mest likvide elektrisitetsmarkedene i verden. Avhandlingen består av fire separate artikler som samlet sett analyserer spot prisen på elektrisitet levert umiddelbart (spotpriser), priser på elektrisitet levert ved et fremtidig tidspunkt (terminpriser), og andre derivater i dette markedet. Avhandlingen gir ny innsikt i prisdynamikken i det Nordiske kraftmarkedet, og vil kunne hjelpe produsenter og forbrukere ved risikostyring og finansiell verdsetting.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive